ក្រុមហ៊ុន ផេស៊ីហ្វីក កុំព្យូទ័រ គឺជាក្រុមហ៊ុន​នាំចូល​ផលិត​ផល​បច្ចេកវិទ្យា ឈានមុខគេ ជាង២០ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នៅ​កម្ពុជា។ ឥឡូវ​នេះ យើង​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​អ្នក​ហ្វឹកហាត់ការងារ​ជាច្រើននាក់​ ក្នុង​មុខតំនែង​ និង​ទីតាំង​ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • ម៉ោង: ពេញម៉ោង (Full-time)
 • មុខតំនែង: អ្នក​លក់​ខាងក្នុង និង​ខាង​ក្រៅ ចំនួន​៥នាក់
 • ថ្ងៃផុតកំណត់: ខែមីនា ២០២៣

១. លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • ប្រុសរឺស្រី អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង
 • មិនមាន​បទពិសោធន៍​ក័បាន (ល់ើក​ទឹកចិត្តចំពោះនិស្សិត​ដែលកំពុង​សិក្សា​)
 • មានចំណេះដឹង​ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស អាច​ប្រើការបាន
 • អត្តចរិតរួសរាយរាក់ទាក់
 • ស្មោះត្រង់ និងអំណត់ចំពោះការងារ
 • មានចំណេះដឹង​ផ្នែក​កុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរ

១. ការទទួលខុសត្រូវ

 • ទំនាក់ទំនងអតិថិជន​
 • អនុវត្តិន៍​ការងារ​តាម​ការ​ណែនាំ​ពីប្រធាន​ក្រុម
 • ធ្វើរបាយការណ៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​ប្រចាំថ្ងៃ
 • គោរពពេលវេលាធ្វើការ
 • ដោះស្រាយបញ្ហា​ និង​ចំងល់របស់អតិថិជន​
 • ធ្វើរបាយការណ៌ទៅប្រធានក្រុម

១. ទំនាក់ទនង

បើសិន​លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ចូលរួម​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ សូម​ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតឧទ្ទេសនាម (Cover Letter) មក​កាន់អាស័ដ្ឋាន​ដូចខាងក្រោម..

 • អាគារលេខ ៤៦ E0 ផ្លូវលេខ 360 សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខ័ណ្ឌបឹងកេង រាជធានីភ្នំពេញ
 • ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៧ ៣៥ ៣៥ ៤៨ / ០២៣ ២១៩ ២៨៩
 • អ៊ីម៉ែល៖ sambath@pacific.com.kh