$ 245


  • គ្រប់គ្រង​ទំនិញ​ដុំនិងរាយ
  • គ្រប់គ្រងតំលៃលក់ចេញ
  • ផ្ទាំងលក់ងាយស្រួល
  • គ្រប់គ្រងរបាយការណ៌លក់ប្រចាំថ្ងៃ
  • គ្រប់គ្រង​ការ​លក់ដុំ និង​អតិថិជន​ជំពាក់/សង
  • របាយការណ៌​ចំណាយ និងចំណូល និង​ប្រាក់ចំណេញ
19-10-2021 2:54 PM
កម្មវិធី​គ្រប់​គ្រង​ស្តុក​ និង​ការ​លក់​ គឺជា​កម្ម​វិធី​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ស្រុក​សម្រាប់​គាំ​ទ្រ​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​។ កម្ម​វិធី​នេះ​មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អោយ​អាជីវកម្ម​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​ និង​ទំនើប​កម្ម​ ជា​ពិសេស​វា​មាន​តំលៃ​ដ៏សមរម្យ​បំផុត​ ត្រឹម​តែ 245 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ​។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ កម្មវិធី កំពុង​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អតិ​ថិ​ជន​ជា​ច្រើន​ទាំង​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ និង​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​នានា​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ អ្វី​ដែល​យើង​ទទូល​បាន​ពីអតិថិជន​មក​វិញ​នោះ​គឺ ការ​ផ្តល់ភាពងាយ​ស្រួល​អោយ​ពួក​គាត់​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​របស់​ពួក​គាត់​។
កម្មវិធី​នេះ​​បាន​កសាង​ឡើង​ដើម្បី​តម្រូវ​ទៅ​តាម​បែប​បទ​នៃ​ដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម​ដែល​បាន​មាន​ដូចខាងក្រោម​…

ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់របស់​យើង​ខ្ញុំ

យើងខ្ញុំ​មិន​ត្រឹម​តែជា​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​អោយ​លោក​អ្នក តែ​យើង​ក៏​ជា​ទីប្រឹក្សា​​ និង​ជា​បុគ្គលិក​ម្នាក់​របស់​លោកអ្នក​​ដែរ​។ យើង​ផ្តោត​សំខាន់​ចំពោះ​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​​តាម​គោល​ការណ៌​៣​ខាងក្រោម…​

អំពីអ្នក​ផលិត​

កម្ម​វិធី​ ត្រូវ​បាន​កសាង​ឡើង​ដោយ​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៌​កម្ម​វិធី​​ខ្មែរ ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ (អតិថិជន) គ្រប់​រូប​ និង​ទទួល​បាន​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​យោបល់​ជា​ច្រើន​ពី​អតិថិជន​ផ្ទាល់​ដើម្បី​អោយ​កម្ម​វិធី​នេះ​សម​ស្រប​ទៅ​តាម​គោល​បំណង​ទូទៅ​របស់អតិថិជន​គ្រប់​គ្នា​។ សូមទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​ ដើម្បីជ្រាប់កាន់​តែ​ច្បាស់ពី​ផលិត​ផល និង​សេវាកម្ម​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​កំពុង​បំរើ​ជូន​។ អតិថិជន​ជា​ទី​គោរព អាច​ហៅ​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​បាន​គ្រប់ពេល​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ… 077 35 35 48 / 023 219 289